СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО PAYOK

Това е последният сертификат, който все още не сме получили и го получихме през 2020 г. Сертифицирани от PayOK компании като Eastmen спазват закона срещу измамни споразумения (WAS – Wet Aanpak Schijconstructies). PayOK гарантира, че заплатите отговарят на минималната заплата, и че всички необходими вноски и данъци са платени. Това ви осигурява спокойствието, че всички финансови задължения се изпълняват правилно.

https://www.eastmen.bg/wp-content/uploads/2020/12/2020-04-16_payok_certificaat_-_eastmen_human_resources_b.v..pdf
Актуализация за Corona: подход и защита за компаниите.