NEN 4400-1

Това е първият ни сертификат и го имаме от 2007 г. Той определя стандартите за агенции като Eastment, които доставят работна ръка. Със сертифицирането по NEN 4400-1 можете да сте сигурни, че цялата ни персонална и финансова администрация отговаря на високи стандарти. Всяка година външни одитори проверяват дали отговаряме на изискванията на NEN 4400-1, като своевременно плащане на вашите данъци или данък върху продажбите.

https://www.eastmen.bg/wp-content/uploads/2020/12/SNA_VerklaringVanRegistratie-2.pdf

PRIVACYBELEID

ALGEMENE VOORWAARDEN

088 144 4444

INFO@EASTMEN.NL

AANMELDEN VOOR DE NIEWSBRIEF

© 2024 Eastmen Human Resource B.V

Papendorpseweg 99 building A

3542 AD Utrecht

Nederland