NBBU

НББУ е холандската асоциация на посредническите организации и агенциите за временна заетост. Присъединихме се към това сдружение през 2012 г. Като работник от Източна Америка, този сертификат гарантира, че получавате заплащане съгласно холандските норми – колективния трудов договор или CAO, към който са обвързани нашите клиенти. В случаите, когато не съществува колективен трудов договор, ние прилагаме CAO на НББУ. Настоящият колективен трудов договор гарантира, че като професионалист вие сте надлежно възнаградени за работата си.

https://www.eastmen.bg/wp-content/uploads/2020/12/certificaat-NBBU-cao.pdf

PRIVACYBELEID

ALGEMENE VOORWAARDEN

088 144 4444

INFO@EASTMEN.NL

AANMELDEN VOOR DE NIEWSBRIEF

© 2024 Eastmen Human Resource B.V

Papendorpseweg 99 building A

3542 AD Utrecht

Nederland