NBBU

НББУ е холандската асоциация на посредническите организации и агенциите за временна заетост. Присъединихме се към това сдружение през 2012 г. Като работник от Източна Америка, този сертификат гарантира, че получавате заплащане съгласно холандските норми – колективния трудов договор или CAO, към който са обвързани нашите клиенти. В случаите, когато не съществува колективен трудов договор, ние прилагаме CAO на НББУ. Настоящият колективен трудов договор гарантира, че като професионалист вие сте надлежно възнаградени за работата си.

https://www.eastmen.bg/wp-content/uploads/2020/12/nbbu_certificaat_eastmen.pdf
Актуализация за Corona: подход и защита за компаниите.