ПРOВЕРКА НА ДАННИ

Нашите клиенти разчитат на нас да предоставим висококачествени и надеждни професионалисти. Това удостоверяване гарантира, че ние като агенция по заетостта поддържаме точни и актуализирани досиета на персонала на всички наши работници. Ние използваме DataChecker sinds 2012, за да удостоверим всеки сертификат, който имате. Това се прави съгласно стандарта ISO-27001, международен стандарт, следващ строга сигурност на данните.

https://www.eastmen.bg/wp-content/uploads/2020/12/Data-checker-certificaat.pdf

PRIVACYBELEID

ALGEMENE VOORWAARDEN

088 144 4444

INFO@EASTMEN.NL

AANMELDEN VOOR DE NIEWSBRIEF

© 2024 Eastmen Human Resource B.V

Papendorpseweg 99 building A

3542 AD Utrecht

Nederland