ФОРМИ НА УПРАВЛЕНИЕ В НИЗОЗЕМСКАТА

Нидерландията е държава, намираща се в Западна Европа, като нейната форма на управление е конституционна монархия. Това означава, че има крал или кралица като глава на държавата, но властта им е ограничена от конституцията, а правителството се управлява от избрани чиновници.

Нидерландията има дълга история на демокрация, която се проследява до късно Средновековие, когато страната е известна като Холандска република. През това време държавата беше управлявана от съвет на богати търговци и беше една от първите държави в Европа, която установи система на представително управление.

ТРИТЕ ВЕТВИ НА УПРАВЛЕНИЕ В НИЗОЗЕМСКАТА

След Френската революция, Холандската република беше заменена от Кралството на Нидерландия и страната стана конституционна монархия. Оттогава насам, Нидерландия има различни монарси, но основната структура на правителството остава същата.

Нидерландското правителство се разделя на три ветви: изпълнителна, законодателна и съдебна. Изпълнителната ветв е отговорна за изпълнение на законите и включва краля или кралицата, министър-председателя и кабинета. Законодателната ветв е отговорна за създаване на законите и се състои от Генералните щати, които се състоят от две камари: Палатата на представителите и Сената. Съдебната ветв е отговорна за тълкуване на законите и включва съдилищата.

Dutch government building

РОЛЯТА НА МОНАРХА, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ И КАБИНЕТА

Dutch parliament

Кралят или кралицата е глава на държавата в Нидерландия, но тяхната роля е предимно церемониална. Те разполагат с много малка реална власт и основно са отговорни за представянето на страната на официални събития и церемонии. Монархът също е отговорен за назначаването на информатор, който е член на парламента, който има задачата да изследва различните възможности за формиране на правителство след изборите.

Министър-председателят е глава на правителството в Нидерландия и е отговорен за воденето на кабинета. Министър-председателят се назначава от монарха, но техното назначаване трябва да бъде одобрено от Генералните щати. Кабинетът се състои от министрите на различните правителствени департаменти и е отговорен за изпълнението на правителствената политика.

СЕНАТЪТ И ПАЛАТАТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ

Палатата на представителите е долната камара на Генералните щати и се състои от 150 членове, които се избират на всеки четири години. Сенатът е горната камара на Генералните щати и се състои от 75 члена, които се избират от членовете на провинциалните съвети. Членовете на Сената се избират за четиригодишен мандат, но половината от членовете се избират на всеки две години.

СЪДЕБНАТА СИСТЕМА В НИЗОЗЕМСКАТА

Съдилищата в Нидерландия са независими и са отговорни за тълкуването на законите и осигуряването на справедливо прилагане на тях. Съдилищата се състоят от три нива: окръжните съдилища, апелативните съдилища и Върховния съд. Окръжните съдилища са отговорни за разглеждането на повечето случаи, докато апелативните съдилища разглеждат случаи, които са били обжалвани от окръжните съдилища. Върховният съд е най-високото съдебно инстанция в Нидерландия и е отговорен за разглеждането на случаи, които са били обжалвани от по-ниските съдилища.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заключително, Нидерландия е конституционна монархия с демократична система на управление. Правителството е разделено на три ветви, като изпълнителната ветв е отговорна за изпълнението на законите, законодателната ветв е отговорна за създаването на законите, а съдебната ветв е отговорна за тълкуването на законите. Кралят или кралицата е глава на държавата, но тяхната роля е предимно церемониална, докато министър-председателят е глава на правителството и е отговорен за воденето на кабинета. Нидерландия има дълга история на демокрация и е установила система на представително управление, която се възхищава по целия свят.

International Court of Justice the Netherlands

Търсите работа в Нидерландия? Разгледайте нашите налични работни места и кандидатствайте по-долу.

PRIVACYBELEID

ALGEMENE VOORWAARDEN

088 144 4444

INFO@EASTMEN.NL

AANMELDEN VOOR DE NIEWSBRIEF

© 2024 Eastmen Human Resource B.V

Papendorpseweg 99 building A

3542 AD Utrecht

Nederland